skip to Main Content
Catàleg Comercial Multimèdia Freixenet

Catàleg Comercial Multimèdia Freixenet

Objectius del client: 

  • Assegurar que la informació comercial i logística de la força de vendes està sempre al dia i actualitzar el sistema de presentació.
  • Reduir costos i temps dedicat a l’edició i actualització de continguts, també per a clients clau o segments concrets.
  • Optimitzar el procés de distribució dels continguts.
  • Aprofitar en major mesura l’equip (iPad en aquest cas) amb què compta cada membre de la seva força de vendes.

Solució de CatalogPlayer: 

Tenint en compte les necessitats del client, es proposa la implementació de CatalogPlayer en el procés de comunicació en dos fluxos: Empresa-Comercial i Comercial-Client:

  • Permet a l’equip de màrqueting la centralització dels continguts dels productes i marques amb el tauler de gestió en línia, així com la seva distribució unificada segons perfils i grups de treball comercials.
  • S’utilitza l’APP per a tablets de CatalogPlayer per a la presentació multimèdia i interactiva dels productes de la companyia, augmentant l’experiència d’usuari i millorant-ne la imatge corporativa.
  • S’automatitza la creació de fitxes de producte en pdf, fet que garanteix que l’equip comercial disposi sempre de l’última versió i redueix el cost de manteniment i distribució de fitxes comercials.
  • Es resol la necessitat de generar continguts a mida per a clients clau o de segments concrets gràcies a la possibilitat de crear, al moment des de la mateixa APP, agrupacions de productes que poden ser compartits amb el client sense necessitat de facilitar la totalitat del catàleg.
  • S’obtenen automàticament tot tipus d’estadístiques d’utilització de la informació de la companyia i s’unifica el canal de comunicació amb els comercials i entre ells i els seus clients.

“CatalogPlayer ha facilitado la gestión y distribución de información corporativa entre nuestra red de ventas y clientes. A través de una notable sencillez y agilidad, CatalogPlayer ha permitido dotar a nuestra flota comercial de un abanico de información extensa y necesaria para el desarrollo de su actividad diaria”.

Bernard Gutiérrez, Chief Information Officer Grupo Freixenet

Back To Top
×Close search
Search